Mukopolysacharidóza typu 3B (MPS-3B)

Mukopolysacharidóza typu 3B (MPS-IIIB), také známá jako Sanfilippov syndrom typ IIIB, byla identifikována u šiperek poprvé asi před 15 lety. Postižení touto chorobou je pro psa smrtelné a jedná se o dědičné onemocnění. Mukopolysacharidóza je metabolické onemocnění způsobené neschopností těla štěpit mukopolysacharidy a řadí se mezi lysosomální onemocnění.

Lysosómy si můžeme představit jako sáčky v buňkách, které jsou naplněné speciálními enzymy. Ty slouží k odbourávání endogenního a exogenního materiálu v buňkách a buněčných strukturách, které ztratily funkčnost. Jestliže jeden z enzymů chybí (kvůli mutacím v genu pro tento enzym), odbourávání se zastaví a nedegradované metabolity se hromadí v lysosomech. Když se tak stane, buňky onemocní nebo odumřou, což vede k nemoci. Typ IIIB je konkrétně zapříčiněn sníženou enzymovou aktivitou α-N-acetyl-glukozaminidázy a hromadící se materiál tvoří heparan sulfát.

Klinické příznaky u psů jsou spojeny s onemocněním mozku a objevují se mezi 2-4 rokem života. Většinou se jedná o třes, problémy s rovnováhou, chůzí a překonáním překážek (např. schody). Onemocnění je progresivní a neexistuje účinná léčba. Počáteční problémy s rovnováhou se zhoršují, dokud pes není schopen stát, chodit či jíst. Z tohoto důvodu si většina majitelů vybere eutanazii asi 1-2 roky po rozpoznání klinických příznaků.

Z úvodu by se mohlo zdát, že se jedná o relativně novou nemoc. Není to možné potvrdit ani vyvrátit, protože neexistovaly žádné DNA testy. V amerických zdrojích se uvádí, že počátkem 90. let byly pozorovány dva velmi podobné případy k MPS-IIIB.

Vzhledem k tomu, že nemoc je neléčitelná, smrtelná a pro majitele psa i psychicky náročná, je pro mě její testování u chovných jedinců více než důležité. Testy je možné vyhodnotit z krve a bukálního stěru sliznice. Jednou z klinik, která tento test nabízí je i americká PennGen nebo německá Laboklin.

Z výsledku testu se dozvíme, zda je náš pes zdravý, přenašeč nebo postižený jedinec:

  • Zdravý jedinec – geneticky normální – Normal = N / N: zdravý (čistý) pes má dvě kopie normálního genu. Pes je geneticky normální a nedojde u něj ke klinickému stavu. Při použítí v chovu odevzdá svému potomstvu pouze normální gen, avšak konečný stav tohoto potomstva bude pak záviset na kopie genu, kterou zdědí od svého druhého rodiče.
  • Přenašeč – Carrier = N / P: přenašeč je pes, který má jednu kopii normálního genu a jednu recesivní mutantní kopii genu. Přenašeč bude klinicky zdravý. Pokud je přenašeč použit v chovu, jeho potomstvo bude mít 50% šanci na zdědění kopie normálního genu a 50% šanci zdědit kopii mutantního genu. Stav tohoto potomstva bude opět záviset na genové kopie, kterou zdědil od svého druhého rodiče.
  • Postižený jedinec – Affected = P / P: postižený jedinec má dvě kopie recesivního mutovaného genu a nakonec se u něj projeví choroba MPS-IIIB. Pokud je použit v chovu, všichni jeho potomci budou mít jednu kopii mutantního genu.
GENOTYP RODIČŮ N/N N/P P/P
N/N 100% N/N 50% N/N
50% N/P
100% N/P
N/P 50% N/N
50% N/P
25% N/N
50% N/P
25% P/P
50% N/P
50% P/P
P/P 100% N/P 50% N/P
50% P/P
100% P/P

Protože se stále jedná o novou nemoc je těžké říci, jak velký dopad má na šiperčí populaci. Některé kluby již ve světě zařadili test na MPS-IIIB mezi povinné, jiné ho chovatelům doporučují. Na stránkách anglického klubu je uveden seznam přenašečů a čistých jedinců. Americký klub na základě podobnosti s jinou lysosomální chorobou u jiného plemene uvádí odhad 15% přenašečů v celé populaci. Od roku 2003 do roku 2019 bylo v PennGen Laboratories testováno celkem 3 219 šiperek. Z celkového počtu bylo 2 711 (74,9%) zdravých jedinců, 760 (23,6%) prenašeců a 48 jedinců (1,5%) bylo postižených. V České republice je oficiálně evidováno 8 otestovaných čistých jedinců, kteří již zasáhli do chovu, 1 otestováný čistý jedinec, který ještě žádné potomky neměl, a několik čistých jedinců po rodičích. (Data jsou relevantní k 17.5.2020)

Aktualizace (17.4.2021)

Rok se s rokem sešel a přibylo několik otestovaných jedinců a vrhů.

Čistí chovní jedinci (s min. 1 vrhem) AERO Alpha Nero (CBP s DNA VP)

BALADOR z Dorky

Leyu SAMMY

Oso de Miel SANTA MUERTE (N/B)

Beadale THIS IS MY TIME

XS od Prachovských skal

Čistí chovní jedinci (bez potomků) AKIM DE DUCOR As black as ink (CBP bez DNA VP)

ALIZÉE Kobra Bohemia

ANTARES Izidor

Čistí jedinci s ukončenou chovností Grai Vest CHEROKKI VIN DIESEL

ISHARA du Dragon Rouge de Jupiter

LITTLE ANTON of Brave Goblin

Blackcrest THAT I´M TALKING ABOUT (CBP bez DNA VP)

Altin Tay TSARITSA URALA

Faksimil QUINTUS EGO

Čisté vrhy CBP1) s DNA VP2) A Alpha Nero

B As black as ink

Čisté vrhy CBP1) bez DNA VP2) A As black as ink

J Blackline Czech

K Blackline Czech

1) Po zdravých vyšetřených rodičích může být pouze 1. generace brána jako negativní, zapisuje se CBP (clear by parentege), další generace musí být již opět vyšetřena.
2) DNA VP – Ověřený původ/parentita

Zdroje:
Jana Obžerová
Jana Obžerová

Nejsem veterinářka, trenérka psů ani odbornice na výživu psů. Jsem chovatelka a majitelka psů a všechny sdílené informace vycházejí z mých osobních zkušeností s mými psy a výzkumu zdraví, standardu, genetiky a výživy, které pro své psy dělám.

Máte otázky nebo zájem o pejska?
Nebojte se napsat

CHS As black as ink

Jana Obzerova

+420 733 271 928

info@asblackasink.cz

U skolky 1572/7, Horovice, Czechia