Dysplazie kyčelního kloubu

Dysplazie kyčelního kloubu (označovaná jako DKK či HD) je jedno z nejznámějších a nejrozšířenějších onemocnění pohybového aparátu psů. Onemocnění postihuje všechna plemena psů, nejen velká a obří jak by se mohlo zdát, ale i malá či lehká plemena (šeltie, buldoček, kavalír).

Dysplazie je částečně podmíněná geneticky, z části na ní mají vliv i podmínky prostředí. Jedná se o polygenní dědičnost, tzn. podílí se na ní větší množství genů, které mají dopad na anatomický vývoj kyčelního kloubu. Zajímavým faktem je, že nejkritičtějším obdobím pro vývoj kyčelního kloubu je prvních 6 – 8 týdnů života štěněte, kdy je tkáň kyčelních kloubů ještě relativně měkká a tudíž snáze deformovatelná.

Pokud váš pes tímto onemocněním trpí, nelze ho vyléčit, jenom pomocí léčby usnadnit život a zpomalit vývoj DKK. Porucha se většinou vyskytuje na obou kyčelních kloubech, výjimkou ale není ani jednostranná dysplazie.

Zejména v období růstu by se pohybový aparát neměl nepřiměřeně zatěžovat. Štěněti spíše dopřávejte kratší procházky, zamezte jeho skákání do výšky a seskokům na tvrdý podklad.

Podle závažnosti změn patrných na RTG snímku rozdělujeme u nás DKK do 5 stupňů od 0. /podle FCI – A/ – negativní, až po 4. stupeň /FCI – E/ – těžká DKK:

  • DKK 0 (HD A) znamená jedince úplně prostého dysplazie, klouby jsou pěkně vyvinuté, usazené v hlubokých a pravidelných jamkách. Norbergův úhel je 105° nebo vyšší.
  • DKK 1 (HD B) znamená přechodný stupeň dysplazie – kdy není možné DKK vyvrátit ani potvrdit. Většinou se jedná o nepatrné změny úhlu nebo na kloubu.
  • DKK 2 (HD C) znamená lehký stupeň dysplazie – lehké funkční změny na kloubu nebo změny úhlu.
  • DKK 3 (HD D) je střední forma dysplazie. Jedná se o výraznější změny funkčnosti kloubu a výrazné odchylky od ideálního úhlu. Jedinci s dysplazií HD D mohou vykazovat problémy s pohybem (bolestivost).
  • DKK 4 (HD E) je těžká forma dysplazie – velmi výrazné změny funkčnosti kloubu a velmi malý úhel. Jedinci s dysplazií HD E mohou a většinou i vykazují problémy s pohybem.

A jak jsou na tom šiperky? Na DKK bylo v Americe do roku 2020 vyšetřeno a zapsáno v OFA 571 šiperek, z toho 6.8% bylo označeno výsledkem abnormal (za abnormal se pokládají výsledky OFA výsledky Borderline, Mild, Moderate a Severe, za normal OFA Excellent, Good a Fair). Finská chovatelská databáze udává do roku 2020 vyšetřených 549 šiperek, z toho 77% bylo postižených DKK (nejčastěji HD B u 38% a HD C u 31%). Švédská chovatelská databáze udává 123 vyšetřených šiperek do roku 2020, z toho u 57% bylo objeveno postižení DKK (nejčastěji HD B u 35%). V estonské a litevské databázi se žádná vyšetřená šiperka nenachází. V české knize se aktuálně nachází 11 vyšetřených šiperek, z toho 36% postižených (HD B a C nastejno s 18%). V uvedených zahraničních databázích se mi povedlo objevit ještě další 4 šiperky z českého chovu a v případě, že bychom je do statistiky započetli jednalo by se tedy o 15 vyšetřených šiperek, z toho 53% postižených (nejčastěji HD C u 27%).

Od vrhu B jsem se rozhodla zařadit vyšetření DKK mezi povinná vyšetření pro majitele štěňat z CHS As black as ink. Majitelé se je smluvně zavázali vyhodnotit u posuzovatele DKK a DLK. Mým prvním cílem je získat statistiku výskytu dysplazie kyčelního kloubu u jedinců se jménem As black as ink. I když jedince do chovu prodávám spíše výjimečně, je mým druhým cílem vytvořit pro chovatele seznam krycích psů, kteří nejsou postižení DKK.

Přehled narozených šiperek od roku 2008 do roku 2019 spolu s výsledky vyšetření DKK. Jedná se o spojení dat z finské, švédské, české, litvské a estónskéj databáze.

Rok narození Počet narozených jedinců HD A HD B HD C HD D HD E Vyšetřených celkem
2008 253 12 13 11 2 0 38
2009 302 9 14 8 2 0 33
2010 307 7 20 12 2 0 41
2011 216 6 18 5 3 0 32
2012 239 3 9 7 0 0 19
2013 252 6 9 8 2 0 25
2014 204 3 10 12 3 0 28
2015 241 6 9 11 3 1 30
2016 257 3 12 15 1 0 31
2017 279 8 8 10 1 0 27
2018 254 9 8 10 1 0 28
2019 212 3 2 4 1 1 11
Celkem 3016 75 (21.9%) 132 (38.6%) 113 (33%) 21 (6.2%) 2 (0.1%) 343

 

Vyšetření psi s českým zápisovým číslem CMKU/SIP/1)

HD A AERO Alpha Nero (Revloch Ed Turner at Dencas & Leyu Sammy)

AIMEE Rudolfovská skála (Blazes Black Serenade of Love & Beckie z Veselského kopce)

ALIZÉE Kobra Bohemia (Fons v.d. Moerheuvel & Black Bubble from Oplatil Lake)

DRAX z Úsvitu věků (Uno Taien & Aimy Jalu Kavar)

CHANIELA Bohemia Animo (Úžasňák Fantastic od Prachovských skal & Gloria Bohemia Animo)

Leyu SAMMY (Ebony Sand´s In The Black With Seasun & Sandevel´s Badass Girl from Chicago)

Oso de Miel SANTA MUERTE (N/B) (Oso de Miel Shagayu po Moskve & Oso de Miel Tsahik)

HD B FLIP od Prachovských skal (Arnošt od Kopce Zebína & Cookie od Prachovských skal)

Grai Vest CHEROKKI VIN DIESEL (Vais Samana Star & Grai Vest Coco)

XS od Prachovských skal (Úžasňák Fantastic od Prachovských skal & Uva Nera Della Val Metauro)

HD C ALDO od Leskounského kopce (Fire de Chimindoa & Dakota od Kopce Zebína)

ANDY od Leskounského kopce (Fire de Chimindoa & Dakota od Kopce Zebína)

ANTARES Izidor (Chico Blackline Czech & Agata Nubika)

HATI Bohemia Animo (Balador z Dorky & Gloria Bohemia Animo)

HD D DEREK Taien (Alešek od Prachovských skal & Dyna v.d. Wieteke´s Hoeve)

1) Psi narození v ČR nebo psi importovaní do ČR a zapsaní v české plemenné knize.

Zdroje:
Jana Obžerová
Jana Obžerová

Nejsem veterinářka, trenérka psů ani odbornice na výživu psů. Jsem chovatelka a majitelka psů a všechny sdílené informace vycházejí z mých osobních zkušeností s mými psy a výzkumu zdraví, standardu, genetiky a výživy, které pro své psy dělám.

Máte otázky nebo zájem o pejska?
Nebojte se napsat

CHS As black as ink

Jana Obzerova

+420 733 271 928

info@asblackasink.cz

U skolky 1572/7, Horovice, Czechia